Wil jij als ouder alles te weten komen over de belangrijke Cito-toetsen van groep 4? De Cito-toetsen Midden en Eind worden in januari en mei afgenomen om het niveau van kinderen in groep 4 te bepalen. Deze toetsen zijn dus erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen die in groep 4 zitten.

Omdat veel ouders zich vragen stellen bij de Cito-toetsen van groep 4 hebben wij zoveel mogelijk gegevens willen verzamelen op deze website. We delen de volgende informatie dan ook graag met u:

  • Presentaties over de rol van de Cito-toetsen in het basisonderwijs (en in het bijzonder in groep 4 van de basisschool). 
  • Informatie over welke vakken er op de Cito-toetsen M4 en E4 worden getoetst en de wijze waarop dat gebeurt, inclusief enkele voorbeelden.
  • Documenten met relevante informatie over de Cito-toetsen die in groep 4 en andere groepen van de basisschool worden afgenomen, zodat u zich een beeld kunt vormen van welke onderdelen aan bod komen.

Het wordt aanbevolen om de Cito-toetsen met uw kind voor te bereiden. De wijze waarop dat het beste kan gebeuren verschilt van kind tot kind. Het is dan ook handig om in afstemming met de leerkracht te bepalen welke vorm van oefening het beste bij uw kind past. Oefenen kan helpen om jet stress niveau omlaag te brengen en hiaten tijdig te ontdekken, zodat ze nog weggenomen kunnen worden.

De scores van de Cito-toetsen worden intern gebruikt door de school om plannen op te stellen voor de rest van het onderwijs. De scores van E4-toetsen gelden dan weer als beginsituatie in het nieuwe schooljaar en worden gebruikt om de lesstof van begin groep 5 goed af te stemmen.

Samenvatting "Controle in groep 4 door Cito-toetsen"

In het artikel "Controle door Cito-toetsen in groep 4" is een aantal belangrijke zaken terug te lezen over hoe de Cito-toets in groep 4 een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen op school.

Het hele artikel kun je hier lezen.

We vatten het geheel kort voor je samen.

Het artikel opent met een uiteenzetting van welke toetsen er worden afgenomen als kinderen eenmaal in groep 4 zitten. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de M4 en de E4-toets. Vervolgens gaat het artikel verder in op het belang van de Cito-toets en krijgt de lezer antwoord op de vraag "waarom wordt de Cito-toets afgenomen?". Het artikel gaat verder in op de voorbereiding op de Cito-toets en hoe die op scholen en thuis plaats kan vinden. Voor kinderen en ouders die thuis de Cito-toets van groep 4 willen oefenen is er een kader opgenomen met nuttige informatie. Tot slot wordt het artikel nog even samengevat in de slotsom.

 

Hieronder volgt de inhoudsopgave van het artikel (klik op de links op naar de bijhorende passage te gaan):

Welke toetsen worden er afgenomen?

Belang

Voorbereiding

Cito-toets thuis oefenen

Slotsom

Aan het einde van het artikel is deze illustratie terug te zien. Deze laat een boekje van de Cito-toets woordenschat zien (waarvan het logisch is dat dit een groep 4-oefenboekje is) met de letters Cito in houtletters uitgelicht.